2% dane z príjmu

Občianske združenie Limbašský Strapček IČO: 30865204

Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach

 Využite možnosť rozhodnúť sa adresne venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2019. Získané finančné prostriedky chceme využiť na revitalizáciu zadnej časti školskej záhrady. Cieľom projektu je  skvalitniť výchovno-vzdelávaciu činnosť pri pobyte vonku v školskej záhrade. Podporovať experimentovanie a bádanie detí cez vhodne zvolené stratégie. Vytvoriť hmatový chodník, bylinkovú špirálu, kvetinové a zeleninové záhony, oddychové zóny s lavičkami.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenia   (POZOR – IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

b) Potvrdenie o zaplatení dane

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A alebo

b) Daňové priznanie typu B

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb

 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste časovo zaneprázdnení, kontaktujte nás, vybavíme to za vás.

                                                                                                                ĎAKUJEME

Občianske združenie Limbašský Strapček, pracuje pre potreby materskej školy od roku 2005. V školskom roku 2018/2019 sme  finančne podporili všetky aktivity a projekty materskej školy (guláš party, všetky besiedky, posedenia, MDD, divadielka, výlety, opekačka...) zabezpečili poistenie detí, pranie, žehlenie bielizne (plat zamestnanca + odvody) materiálno-technické zabezpečenie (internet, interaktívna tabuľa komplet, renovácia a kúpa nových hracích prvkov v školskej záhrade, skriniek do kúpeľne (čistiace aj na uteráky pre deti) tepovač na koberce, kancelárske, výtvarné potreby, čistiace pomôcky) . Ďakujeme Vám za sponzorské príspevky, dary a 2 % venované nášmu združeniu, pomáhate nám zlepšovať prostredie MŠ a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.