Pre rodičov

Zápis detí je uverejneny na hlavnej stránke, kritériá prijímania v sekcii Prijímanie deti.