Organizácia dňa

Denný poriadok

Pri usporiadaní denných činností sa:

 

  • zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),
  • dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),
  • vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
  • dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 

6. 30h: otvorenie prevádzky

 

Čas schádzania sa všetkých detí materskej školy v spoločnej triede, čas výberu hier a činnosti podľa výberu detí, dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity v malých skupinách, osobná hygiena, zdravotné cvičenie.

 

8. 45h – 9. 45h: osobná hygiena, stravovanie, stolovanie - desiata, osobná hygiena.

 

Hry a činnosti podľa výberu detí,  dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity vo veľkej skupine, v malých skupinách, osobná hygiena, pobyt detí vonku – pohybové aktivity, cielené vzdelávacie aktivity, vychádzka.

 

11. 30h – 13. 00h: osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - obed, osobná hygiena.

 

Odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí , cielené vzdelávacie aktivity v malých skupinách, osobná hygiena.

 

14. 20h – 15. 10h: stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena.

 

Hry a činnosti podľa výberu detí ,  zdravotné cvičenie, popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, krúžkové činnosti, upratovanie, rozchádzanie sa detí.

 

17. 00h: ukončenie prevádzky.