Charakteristika

Zriaďovateľ materskej školy je Obec Limbach.

Štatutárny zástupca obce je Bc. Adriana Čechovičová.

Prevádzka materskej školy: 6.30h – 17. 00h.

Prevádzka elokovaného pracoviska: 7.00h - 17. 00h.

Adresa materskej školy: Materská škola Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach.

Telefónne číslo: 033/64 77 254     elokované pracovisko: 0918 870 521

Počet detí v školskom roku 2017/2018: 93 detí.

Počet integrovaných detí: 0.

Skladba a zadelenie v triedach:

1. trieda:                3  -4 - 5 ročné deti – 18 detí 

2. trieda:                4 - 5 - 6 ročné deti – 21 detí 

3. trieda:                     5 - 6 ročné deti – 23 detí

1. trieda elokované pracovisko 3 - 4 ročné deti - 14 detí

2. trieda elokované pracovisko 4 - 5 ročné deti - 19 detí