Aktivity

PLÁN AKCIÍ MATERSKEJ ŠKOLY

 

Marec:

 

 1. Morena a oslava príchodu jari. T: podľa dohody a počasia Z: kolektív MŠ.
 2. Mesiac knihy – návšteva školskej knižnice T: do 31. 03. 2018 Z: Pučeková, Tokošová.
 3. Moja najmilšia kniha – výstava detskej literatúry, predaj kníh, mesiac hlasného čítania. Z: pedag. kolektív.

 

Apríl:

 

 1. Naša kniha – Dieťa – Ilustrátor – tvorba knihy v jednotlivých triedach. T: celý apríl Z: všetky učiteľky.
 2. Spoločná brigáda rodičov „Staraj sa o životné prostredie“ T: do 30. 04. 2018Z: Miriam Slimáková, Petra Czinegeová.

 

Máj:

 

 1. Deň rodiny. Z: učiteľky MŠ.
 2. Plavecký výcvik – športová aktivita pre deti – Senec. T: do konca mája 2018 Z: riaditeľka MŠ.

 

Jún:

 

 1. Výlet detí autobusom –– MDD. T: do Z: kolektív MŠ.
 2. Noc v materskej škole. T: do  Z: všetky učiteľky.
 3. Rozlúčka predškolákov. T: doZ: učiteľky 2. a 3. triedy.
 4. Tradičná opekačka. T: Z: kolektív MŠ.