O nás

Materská škola v Limbachu bola postavená v roku 1952 ako jednotriedna materská škola. V súčasnosti sme päťtriedna materská škola. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým plnením školskej dochádzky. Poskytujeme aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Riaditeľka materskej školy : Mgr. Irena Číková

Zástupkyňa materskej školy:Mgr. Iveta Chalabalová

Pedagogickí zamestnanci:1. trieda                                 - triedna uč.: Simona Nagyová

                                                                                                     Miriam Slimáková

                                     

                                       2. trieda                                - triedna uč.: Mgr. Iveta Chalabalová

                                                                                                      Darina Rýdza 

                                     

                                      3. trieda                                - triedna uč. : Ivana Spustová

                                                                                                      Petra Pučeková

         

                                 1. trieda elokované pracovisko     - triedna uč. : Bc. Tatiana Tokošová

                                                                                                      Nikola Fraňová

                                                                                                  

                                 2. trieda elokované pracovisko     - triedna uč. : Petra Czinegová

                                                                                                     Mgr. Irena Číková

                                                                                                       

Prevádzkoví zamestnanci: Erika Böhmová, Martina Satková (elokované pracovisko), Igor Varga