Zriaďovateľ

Obec Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach.

štatutárny zástupca Bc. Adriana Čechovičová

tel.č.: 033/64 77 221