Štuplíkovo

Mgr. Irena Číková 033/64 77 254

Štuplíkovo

Alternatívna garderie

pre deti od 20 mesiacov do 3 rokov

2 krát/týždenne 2 hodiny zábavnej prípravy na život v materskej škole:

 

  • spievanie
  • cvičenie
  • hra
  • kreatívna činnosť

 

„Štuplíkovo” je malá škôlka pre deti od 20 mesiacov do troch rokov, skrátka pre „štuplíkov”.

Hlavným cieľom Štuplíkova je, aby pripravil deti na život v naozajstnej materskej škole. V tomto veku už väčšina detí vyhľadáva spoločnosť rovesníkov, ale ešte stále nie je samostatné alebo sebavedomé natoľko, aby sa ľahko odpútalo od svojej mamy. Odpútanie pre dieťa znamená stres, beznádej, myšlienku:” čo, ak ma mama opustila?”. Všetko sa zhoršuje hlavne vtedy, keď dieťa trávilo všetok čas výlučne v spoločnosti mamy a nemalo dostatok príležitostí na kontakt s rovesníkom.

 

Aký je rozdiel medzi našou malou škôlkou a materskou školou? V materskej škole sú aj väčšie deti, teda aj o štyri roky staršie, ktoré sú vyššie, silnejšie, hlučnejšie a rýchlejšie. Samozrejme učiteľka vždy pribehne na pomoc malým deťom, ale povedzme si úprimne, pri počte 20 detí v triede, má aj tak iba dve ruky, do ktorých sa zmestia len dve malé deti.

 

V Štuplíkove je 7 – 8 detí. Činnosť vedie kvalifikovaný pedagóg priamo z materskej školy. Program pre deti je vždy rovnaký, pretože pravidelnosť (stereotyp) pomáha deťom pri nadobúdaní sebadôvery, istoty v konaní.

 

Dieťa sa naučí:

 

  • ísť na toaletu a potom si umyť ruky,
  • jesť pri stole spolu s priateľmi a vždy všetko dobre požuť,
  • chápať zmysel a používať slovíčka „prosím“, „ďakujem“, „prepáč“,
  • že niekedy treba byť trpezlivý a čakať,
  • že aj keď jeho rodičia niekedy na čas odídu, vždy sa preň napokon vrátia.

 

„Ak by ste uvítali 2 x 2 hodiny týždenne bez dieťaťa, môžete ho zapísať do Štuplíkova„

 

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach

 

Pondelok, Streda, Piatok (je na dohode) : 8, 00h -10, 00h

 

6,50,-EUR/dvojhodinový blok

 

Zápis:

 

Mgr. Irena Číková 0905 264 927

 

Štuplíkovo nie je klasická garderie, kde môžete dieťatko kedykoľvek na krátky čas nechať. Je to dôsledný program starostlivosti o dieťa, ktorého cieľom je pomôcť pri jeho výchove. Preto je nutné dieťatko do Štuplíkova zapísať, a potom pravidelne dochádzať.

Štuplíkovo organizuje Občianske združenie Štuplíkovo v spolupráci s Materskou školou Limbach