Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Dana Írová


tel. č.: 033/64 77 740