Materská škola

 

Názov školy: Materská škola

Adresa školy: Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach

Telefónne číslo: 033/64 77 254

Internetová adresa: e - mailová adresa: www.mslimbach.sk skolalimbach@gmail.com

Zriaďovateľ: Obec Limbach

 

b) Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcie

Irena Číková

riaditeľka materskej školy (menovaná od 24. 01. 2002 )