2% dane z príjmu

Občianske združenie Limbašský Strapček IČO: 30865204

Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach

 

Využite možnosť rozhodnúť sa adresne venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2018. Získané finančné prostriedky chceme využiť na výstavbu zelenej triedy s altánkom z prírodných materiálov v Materskej škole Limbach. Deti by mali možnosť aktívne spoznávať okrasné, úžitkové rastliny, ovocné stromy. Pozorovať hmyz a venovať sa bádateľským aktivitám. Každodenné výchovno-vzdelávacie aktivity sa tak môžu presunúť z tried do altánku.

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Dôležité termíny:

 

  • do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

 

Zamestnanci:

 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.