2% dane z príjmu

Občianske združenie Limbašský Strapček IČO: 30865204

prosí všetkých rodičov a priaznivcov Materskej školy Limbach,

aby využili možnosť rozhodnúť sa adresne venovať svoje už zaplatené 2 % dane z príjmu za rok 2013 a venovali ich na účet nášho združenia. Získané finančné prostriedky chceme použiť na

renováciu školskej záhrady, zakúpenie didaktickej techniky

Stačí iba vyplniť zodpovedajúce políčka Vášho daňového priznania identifikačnými údajmi nášho občianskeho združenia v termíne do 31. 03. 2015 právnické osoby,

                                                                     31. 03. 2015 fyzické osoby, ktoré si podávajú                   

                                                                                          daňové priznanie

                                                                     30. 04. 2015 posledný termín pre zamestnancov 

                                                                      na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

V prípade, že poveríte Vášho zamestnávateľa ročným zúčtovaním dane, stačí vyplniť iba „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ a potvrdený formulár mzdovou účtárňou doručiť v uvedenom termíne na príslušný daňový úrad.       ĎAKUJEME