2% dane z príjmu

Občianske združenie Limbašský Strapček IČO: 30865204

Vinohradnícka 32, 900 91 Limbacg

Využite možnosť rozhodnúť sa adresne venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2017. Získané finančné prostriedky venujeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti, zabezpečenie rôznych aktivít Materskej školy Limbach.

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Vyhl%C3%A1senie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

01.05.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

ĎAKUJEME