O nás

Materská škola v Limbachu bola postavená v roku 1952 ako jednotriedna materská škola. V súčasnosti sme päťtriedna materská škola. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým plnením školskej dochádzky. Poskytujeme aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Riaditeľka materskej školy : Mgr. Irena Číková

Zástupkyňa materskej školy:Mgr. Iveta Chalabalová

Pedagogickí zamestnanci:1. trieda                                 - triedna uč.: Bc. Tatiana Tokošová a

                                                                                                      Nikola Šmahovská

                                      2. trieda                                - triedna uč.: Darina Rýdza a

                                                                                                     Mgr. Iveta Chalabalová

 

                                      3. trieda                                - triedna uč. : Simona Nagyová a 

                                                                                                     Miriam Slimáková               

                                 1. trieda elokované pracovisko     - triedna uč. : Ivana Spustová a

                                                                                                     Petra Czinegová

                                 2. trieda elokované pracovisko     - triedna uč. : Mgr. Irena Číková a

                                                                                                      Bc. Mária Janíčková

 Prevádzkoví zamestnanci: Dana Mocková, Martina Staková (elokované pracovisko), Miroslav Íro