Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Ivana Vicenová


tel. č.: 033/64 77 740, 033/38 11 296